מתמטיקה תלולה

נ

הגדרת מילון מחשב למשמעות של N כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

פתרון מקומי

הגדרת מילון מחשב למשמעות של רזולוציה מקורית הכוללת קישורים קשורים, מידע ומונחים.

חלונית ניווט

הגדרת מילון מחשב למשמעות של חלונית ניווט כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

NBSP

הגדרת מילון מחשבים למשמעות NBSP (שטח לא שובר), כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

קֵן

הגדרת מילון מחשב מה המשמעות של קינון, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

נטבוק

הגדרת מילון מחשבים למשמעות של netbook, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מסיבת נטפליקס

הגדרת מילון מחשב למשמעות Netflix Party כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מסיכת רשת

הגדרת מילון מחשב למשמעות רשת מסכה הכוללת קישורים קשורים, מידע ומונחים.

רֶשֶׁת

הגדרת מילון מחשב למשמעות של רשת כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

שורה חדשה

הגדרת מילון מחשב למשמעות של קו חדש כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

כונן רשת

הגדרת מילון מחשב למשמעות של כונן רשת כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

נקסטל

הגדרת מילון מחשב למשמעות המשך כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

לכרסם

הגדרת מילון מחשב למשמעות הכישוש כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

NickServ

הגדרת מילון מחשב למשמעות של NickServ כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

פְּתִיל

הגדרת מילון מחשב למשמעות NIC (כרטיס ממשק רשת) כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

Nintendo DS

הגדרת מילון מחשב למשמעות של Nintendo DS כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

צוֹמֶת

הגדרת מילון מחשב למשמעות הצומת, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

רַעַשׁ

הגדרת מילון מחשבים למשמעות של רעש, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

הצהרה שאינה ניתנת להוצאה לפועל

הגדרת מילון מחשב למשמעות של הצהרה שאינה ניתנת להפעלה, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מַחֲבוֹא

הגדרת מילון מחשב למשמעות של Nook כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.