מתמטיקה תלולה

כיצד להציג את שורת התפריטים ב- Firefox

שלבים כיצד להציג את תפריט הקובץ, העריכה, התצוגה בדפדפן Mozilla Firefox.

כיצד להציג את תת הדומיין HTTP או HTTPS ו- URL ב- Chrome

עזרה כיצד להשבית את הגדרות הסתר של ממשק המשתמש של סרגל הכתובות ב- Chrome כדי להציג את תת-הדומיין http או https ו- URL בסרגל הכתובות (סרגל הכתובות).

פתרון בעיות בסיסי של Microsoft Internet Explorer

רשימה מלאה של שלבים בסיסיים לפתרון בעיות של Microsoft Internet Explorer שניתן לבצע בכל בעיה שתיתקל ב- IE.